Stardustgruppen erbjuder konsulttjänster inom Talent Management, d.v.s. vi hjälper organisationer att:

  • attrahera rätt medarbetare

  • engagera och utveckla medarbetare

  • och avsluta medarbetare

Våra kunder är mellanstora till stora organisationer i alla branscher som har insett värdet av att utveckla sitt Talent Management med hjälp av strukturerade och moderna metoder.

För att möta våra kunders behov är vi organiserade i ett antal spjutspetsområden:

STARDUST COMMUNICATION. Specialister på att identifiera, utveckla och kommunicera oemotståndliga Employer Brands. Särskiljande varumärken som väcker starka emotioner och engagerar de människor som bygger er framgång.

STARDUST CONSULTING. Managementkonsulter som säkrar kopplingen mellan affärsstrategi och Talent Management, och implementerar konkreta och användbara lösningar. Det kan t ex handla om att ta fram en TM-strategi, vässa målstyrningen eller att utveckla en lönsam företagskultur.

STARDUST EXECUTIVE. Erbjuder TM på individnivå. Med bas i en starkt affärskopplad och objektiv personbedömning erbjuder Executive enskilda assessments, hela rekryteringsprocesser, coaching och outplacement.

STARDUST SEARCH. Rådgivare som knyter toppkrafter till organisationer med högt ställda krav. Ledare och styrelsemedlemmar som kan leverera framåtrörelse och resultat utöver det vanliga. I en oförutsägbar omvärld som skapar nya förutsättningar för svenska bolag.