Om gruppen

Stardustgruppens utveckling

Stardustgruppen grundades i Stockholm 2011 av Henrik Martin och Charlotta Wikström, då de bolagiserade Stardust Consulting. Till ägarskaran anslöt sig även så småningom Sofie König. 2014 startades Stardust Executive som ett första systerbolag av Cristofer Eckermalm och Gunilla Julin. Gruppen växte ytterligare i 2016 då Therese Reinfeldt och Christine Martin startade Stardust Search, och Johan Kruse och Rony Lutz startade Stardust Communication.