Stardust Consulting

Stardust Consulting är ett snabbväxande konsultföretag inom Talent Management.

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla ett effektivt Talent Management dvs hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och behåller rätt medarbetare.

Det har visat sig att företag som har ett effektivt Talent Management har högre lönsamhet och 25% högre omsättning per medarbetare samt 40% lägre personalomsättning bland högpresterare.

Vi säkerställer kopplingen mellan affärsstrategi och Talent Management samt levererar och implementerar enkla, konkreta och användbara lösningar.

Läs mer om Stardust Consulting och våra tjänster här

Stardust Consulting logo CMYK Standard RGB