Stardust Search

Välkommen till en oförutsägbar värld som utmanar gamla organisationsformer.

En oviss spelplan som kräver nya beteenden av de ledare och styrelsemedlemmar som ska skapa framåtrörelse och energi i svenska bolag. Passionerade personligheter som är mer digitalister och kulturbyggare än strukturister av traditionellt snitt. Vår mission är att rekrytera dessa sällsynta toppkrafter som kan agera och navigera i det landskap som skapar nya förutsättningar för svenska bolag.

Vi är Stardust Search, en helt ny aktör inom Executive Search och en del av Stardust-gruppen.

Läs mer om Stardust Search och våra tjänster här

search_big_cmyk